Blog

Zó bevordert u de innovatiekracht van uw organisatie

IT speelt een belangrijke, zo niet de belangrijkste rol bij innovatieprocessen binnen organisaties. IT kan het verschil maken bij het versterken van de concurrentiepositie, maar het kan ook een enorme barrière vormen. Binnen een groot deel van de organisaties bestaat de IT-omgeving gedeeltelijk uit verouderde hardware en software, gebaseerd op inmiddels achterhaalde technologie. Hoewel deze systemen vaak prima in staat zijn om de huidige bedrijfsprocessen te faciliteren, vormen ze een bedreiging voor de innovatiekracht van organisaties. Tijden zijn namelijk veranderd en de huidige staat van IT kenmerkt zich door een razendsnelle opvolging van nieuwe technologieën.

De wereld ontwikkelt zich vele malen sneller dan ongeveer 15 jaar geleden en de innovatiesnelheid zal in de komende jaren alleen maar toe blijven nemen. Veel organisaties zijn zich bewust van deze ontwikkelingen, maar hebben moeite om zich hierop in te stellen. Toch zal de noodzaak om bedrijfsprocessen te vernieuwen steeds groter worden. De verschuiving van een traditionele bedrijfsvoering, naar een moderne, op nieuwe technologieën georiënteerde bedrijfsvoering, wordt ook wel de digitale transformatie genoemd. Deze transformatie is noodzakelijk omdat nieuwe technologieën organisaties in staat stellen om op een snellere, efficiëntere, voordeligere manier, hogere kwaliteit te leveren. Dit geldt overigens voor organisaties van iedere grootte en in iedere branche, dus ook voor u. Door het slim inzetten van technologieën op het gebied van bijvoorbeeld automatisering, big data analytics en IoT, is het mogelijk om dit soort voordelen realiseren. Maar voordat u de voordelen van deze technologieën kunt benutten, zal uw IT-infrastructuur hierop ingericht moeten zijn. Om niet achterop te raken en juist het voortouw te nemen, zal uw IT-omgeving aan enkele nieuwe voorwaarden moeten voldoen.

Voorwaarde 1: Eenvoud in beheer

In een organisatie met een traditionele infrastructuur, gaat het IT-budget vooral op aan onderhoud en ondersteuning. Dit heeft er vaak mee te maken dat systemen los van elkaar (in silo’s) opereren en niet goed integreren en communiceren. Het resultaat is een complexe, onoverzichtelijke infrastructuur. Dit maakt het moeilijk om nieuwe systemen, applicaties en resources toe te voegen aan het geheel en dus ook om innovatieve technologieën te implementeren. Ook ontbreekt het binnen organisaties met een complexe IT aan tijd en budget om innovatieve projecten op te starten. Alle beschikbare middelen gaan namelijk op aan het oplossen van complicaties. Om de complexiteit te kunnen verruilen voor een eenvoudig te beheren omgeving, is het belangrijk dat verschillende systemen niet los van elkaar functioneren, maar juist als één geheel. Steeds vaker worden losse componenten, zoals storage, server en het besturingssysteem, daarom als een geïntegreerde oplossing geleverd. Dit zorgt ervoor dat de infrastructuur eenvoudiger te implementeren, beheren en uit te breiden wordt.

Voorwaarde 2: Flexibiliteit en schaalbaarheid

Er is de laatste jaren veel druk komen te liggen op de storage-omgeving bij veel organisaties. Dit heeft te maken met het feit dat er steeds grotere hoeveelheden data worden geproduceerd. Deze data zal op een efficiënte manier moeten worden verwerkt en opgeslagen. Indien uw storage-omgeving geen mogelijkheden biedt om eenvoudig en snel nieuwe capaciteit aan te nemen, loopt u het risico dat uw opslag een limiet bereikt, waardoor de performance en beschikbaarheid van systemen en applicaties in gevaar komt. Ook zorgt een gebrek aan opslagruimte ervoor dat het niet mogelijk is om zomaar nieuwe technologieën aan te nemen. Het is daarom belangrijk dat uw omgeving volledig schaalbaar is. Dit zorgt ervoor dat er snel kan worden gereageerd op onverwachte veranderingen.

Voorwaarde 3: Een optimale cloudstrategie formuleren

Het formuleren van een cloudstrategie, staat in rechtstreekse verbinding met de bovengenoemde voorwaarde. De cloud kan namelijk van enorme toegevoegde waarde zijn voor uw flexibiliteit. Eén van de zaken die de cloud interessant maakt, is het feit dat het u in staat stelt om eenvoudig op- en af te schalen, op basis van huidige en verwachte capaciteitsvereisten. Dit is trouwens niet de enige eigenschap die de cloud interessant maakt. Het bevordert bijvoorbeeld de mobiliteit van personeel, aangezien het de mogelijkheid biedt om op afstand in te loggen op de werkplek. Verder hoeft u geen grote investeringen vooraf te doen, omdat de kosten vaak op maandbasis en afhankelijk van de gebruikte capaciteit worden bepaald. Het feit dat de cloud verschillende voordelen biedt, wil overigens niet zeggen dat het on-premise beheren achterhaald is. In veel gevallen worden beide vormen naast elkaar gebruikt. De bedrijfskritische en privacy-gevoelige processen en datastromen kunnen bijvoorbeeld in bepaalde gevallen beter lokaal bewaard worden. Een combinatie van on-premise en de cloud wordt ook wel een hybride infrastructuur genoemd. Wat uw vereisten ook zijn, u doet er goed aan om na te denken over de mogelijkheden van de cloud. Alleen zo kunt u bepalen wat de juiste strategie is voor uw organisatie.

Fujitsu biedt in combinatie met NetApp en SUSE een krachtige en geïntegreerde infrastructuuroplossing, die alle ruimte biedt om nieuwe technologieën optimaal te benutten. Meer weten over hoe u innovatie kunt bevorderen binnen uw organisatie? Lees dan ons e-book over de migratie naar SAP HANA!

Wat levert een vernieuwde storage-omgeving uw organisatie concreet op?

We leven in een tijd waarin data permanent blijft groeien. Het veiligstellen van data wordt daarom steeds belangrijker en daarom is het vernieuwen van uw storage-omgeving cruciaal. Waar moet u storage-omgeving aan voldoen om dit te kunnen realiseren? Download de infographic!

Download